Zbyšek a Renáta Šikulovi

Milé sestry a bratři, rádi bychom se s Vámi podělili o naše radosti a zkušenosti s Bohem, které jsme prožili v druhé polovině roku 2008 a které způsobily zásadní obrat v našem životě.

Pán Bůh nás připravuje

Na prvním místě musíme zmínit téměř zázračné narození naší druhé dcerky Veroniky v srpnu 2008. I když od něj uplynulo již hodně času, stále si nedokážeme plně uvědomit, jak tím Pán Bůh změnil zaběhaný rytmus našeho života, ale také náš pohled na život a žebříček našich hodnot. Naučili jsme se mnohem více počítat s Božími zásahy do našeho života, intenzivně jsme si uvědomili důležitost rodiny, správného využití času, který je nám svěřen a naše pozornost se opět mnohem více upřela na děti.

Pán Bůh nás povolává

V době očekávání narození Veroniky jsme s Renátkou prožívali i jiné zásadní rozhodnutí v našem životě a životě naší rodiny. Týkalo se naší služby Pánu Bohu. Služba měla v našem životě vždy důležité místo a všichni tři, s naší první dcerou Eliškou (18), jsme byli nějakým dílem zapojeni do aktivit našeho sboru a misie. To se ale dělo jen v čase, který nám k tomu zbýval po splnění našich povinností v „civilních“ zaměstnáních a škole. V posledních letech toho času bylo stále méně. Pán Bůh nás zároveň stále naléhavěji volal a často jsme přemýšleli, jestli dostatečně a rozumně využíváme svá obdarování, ale i požehnání a harmonii, kterou prožíváme v našem manželství a rodině. Na přelomu měsíce srpna a září 2008 jsme se po dvou měsících přemýšlení a modliteb rozhodli, že kladně odpovíme na nabídku evropského vedení CEF a Národní rady DM v České republice pracovat na plný úvazek v Dětské misii. Toto rozhodnutí pro nás mělo dalekosáhlé následky. Z lidského pohledu to byl bláznivý krok z jistoty dobrého zaměstnání a více než zajímavého finančního příjmu do nejistoty a velmi citelného snížení životní úrovně. Jak jsme ale vděčni za schopnost odpoutat se od lidského a tělesného chápání věcí. Naše rozhodnutí je dalším z řady Božích vítězství v našich srdcích. Zvolili jsme si to, co má z perspektivy věčnosti mnohem větší hodnotu. Je to krok víry a spolehnutí se na Boží milost.
Věříme, že si nás Bůh použije ke zvěstování evangelia dětem v České republice, budování týmu spolupracovníků a přípravě nových učitelů a misionářů. Věříme také, že nás zahrne dary své milosti tak, že nebudeme mít nouzi.


Služba v Dětské misii

   

  • národní ředitelé a vedoucí týmu
  • rozvoj služby v ČR
  • příprava kurzů a vyučování
  • účetnictví
  • administrativa
  • výroba a distribuce literatury


„Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých.“

Matouš 18,14
Staňte se modlitebním partnerem

Staňte se bojovníky v zápase o spásu dětí skrze pravidelnou modlitbu. Rádi vám budeme zasílat modlitební dopisy. Napište si o ně: sikula@detskamisie.cz


Staňte se podporovatelem

Možná vás Bůh nepovolal za misionáře, přesto můžete vstoupit do služby dětem svými dary. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a adresu, ať vám můžeme dát vědět o požehnání, jehož jste součástí.

FIO banka, číslo účtu: 2000160468/2010
variabilní symbol 6714
zpráva pro příjemce: vaše jméno a adresa

Pozvěte nás na přednášku, nebo seminář

Proč dětem předávat evangelium a jak na to – biblické zásady a praktické rady

Služba dětem mimo sbor – motivační seminář pro sborové pracovníky s dětmi

Jak dětem jednoduše vysvětlit evangelium – použití Knížky beze slov

Hodina s dětmi od A do Z – hrát si s dětmi nebo vyučovat?

Duchovní příprava táborových vedoucích – celodenní seminář
            - biblické principy vyučování dětí
            - kvality táborového pracovníka
            - modlitební příprava
            - jak dítěti předat evangelium
            - pastorace
            - problémy na táboře

Proč a jak Pánu Bohu sloužit – jaké jsou Boží principy praktický život a službu, jak motivovat mladé lidi ve sboru ke službě

Manželé ve službě Bohu – osobní svědectví a zkušenosti ze služby

Error!