Kurzy Efektivní vyučování dětí – stupeň 2“Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit,
ve všem ponesete ovoce dobrých skutků,
budete růst v poznání Boha …”
Koloským 1,10

Proč?

Když dítě neroste, je to pro rodiče tragédie. Každý rodič chce mít přece zdravé a silné dítě! A co pro to dělá? Pečuje o ně a dává mu kvalitní pokrm!
Duchovní děti také potřebují zdravou a hutnou stravu. Kurz EVD 2 je zaměřen na to, aby učitelé prostřednictvím kvalitního vyučování a pastorace uměli pečovat o duchovní růst dětí.

Kurz „Efektivní vyučování dětí – stupeň 2“ je určen pro učitele v klubech a besídkách. Po jeho absolvování mohou dětem lépe pomáhat růst v základních oblastech křesťanského života.   

Počet hodin   -   Předměty

                  2   -   Biblické učení o dítěti ze SZ a NZ
                  1   -   Úvod k základním potřebám dítěte
                  1   -   Péče o křesťanské dítě
                  1   -   Růst v poznání Boha
                  1   -   Růst ve čtení Bible
                  2* -   Růst v modlitbě   
                  1   -   Růst ve svědectví
                  1   -   Růst v křesťanském jednání
                  2* -   Vyučování věřícího dítěte o misijní práci
                  1   -   Význam cílů
                  6* -   Příprava a vyučování biblické lekce
                  2   -   Pastorační rozhovor s věřícím dítětem
                  1   -   Služba vyučováním
                  1   -   Oslovení dětí různých náboženství
                  1   -   Jak povzbudit věrnou docházku
                  1   -   Vyučování poselství o spasení v jedné hodině

               30   -   Celkem hodin

* u těchto hodin probíhají praktika

V případě většího počtu účastníků je potřeba počítat s rozsahem větším – cca 35 hodin!

Kdo vyučuje?
Na kurzech vyučují instruktoři Dětské misie z ČR, kteří jsou k vyučování tohoto kurzu vyškoleni a oprávněni „Oddělením pro vzdělávání Evropské Dětské misie ve Švýcarsku“

Materiály?
Součástí kurzu je manuál a pomocný balíček, ve kterém kromě podrobných poznámek najdete pracovní listy a materiály k učení dětí.

Co dál?
Pro absolventy kurzu EVD 2 je připraven kurz Efektivní vyučování dětí – stupeň 3, který je určen všem, kteří vyučují předškolní děti nebo dorostovou mládež. Pro tyto kurzy nemáme v ČR certifikované lektory, můžete se informovat o termínech těchto kurzů na Slovensku.

Předpoklady účasti na kurzu EVD 2?
   •   mít ukončený kurz EVD 1 a 5 odučených evangelizačních biblických lekcí s dětmi
   •   ochota účastnit se všech vyučovacích hodin a praktických cvičení

Na kurzu nelze být jako přísedící!

Po absolvování kurzu EVD 2 a splnění požadavku 5 odučených biblických lekcí pro věřící děti obdržíte osvědčení o účastni na kurzu.

Cena?
Cena kurzu je 800,- Kč. V ceně kurzu je zahrnuto cestovné lektorů, výukový manuál a sada pomůcek pro vyučování dětí. Během kurzu organizující sbor vybírá za stravování – podrobnosti vždy na místě.

Kontakt pro zájemce:
Národní úřad DM: centrum@detskamisie.cz, tel. 731 505 939
Termíny nejbližších kurzů v rubrice Kalendář akcí

Error!