Kurzy Efektivní vyučování dětí – stupeň 1


Shromážděte lid, muže i ženy, děti …, aby slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha,
a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona.
5. Mojžíšova 31,12

Proč se přihlásit
Jen malý počet dětí v naší zemi je vyučován z Božího slova. Kurz EVD 1 je určen všem, kteří takto vyučují, chtějí se v této službě zdokonalit nebo do ní nově vstoupit. Studenti získají dovednosti k vyučování ve sboru i oslovení dětí v jeho okolí.

Kurz je velmi praktický, ukazuje nové možnosti a metody, jak vést děti k Bohu a vyučovat je pravdám z Božího slova tak, aby se učily rády, s porozuměním a praktickou aplikací do osobního života.

Počet hodin   -   Předměty

                  3   -   Biblické učení o dítěti
                  1   -   Důležitost učitele
                  5   -   Poselství o spasení (Knížka beze slov)
                  8   -   Příprava a vyučování biblické lekce
                  2   -   Pastorační rozhovor s dítětem, které chce přijmout Krista
                  1   -   Povzbuzení nově obráceného dítěte   
                  2   -   Důležitost oslovení dětí v sousedství
                  1   -   Učení se Písmu zpaměti
                  1   -   Učení zpěvem
                  1   -   Názorná komunikace
                  1   -   Kázeň ve vyučování
                  4   -   Praktická cvičení

               30   -   Celkem hodin

Lektoři
Na kurzech vyučují instruktoři Dětské misie z ČR, kteří mají dlouholetou praxi a jsou k vyučování tohoto kurzu vyškoleni a oprávněni „Oddělením pro vzdělávání" evropské Dětské misie.

Předpoklady účasti na kurzu

       •   být znovuzrozen
       •   věk 17 let dosažený v roce konání kurzu
       •   souhlas pastora/kazatele/staršího sboru
       •   ochota účastnit se všech vyučovacích hodin a praktických cvičení
Souhlas pastora/kazatele/staršího k účasti na kurzu ke stažení zde

Na kurzu nelze být jako přísedící!

Po absolvování kurzu EVD a splnění všech požadavků (výuka 5 biblických lekcí s dětmi), obdržíte osvědčení o účasti na kurzu EVD 1.

Cena
Cena kurzu je 1 000,- Kč. V ceně studenti obdrží výukový manuál, sadu materiálů pro zahájení práce s dětmi, pomůcky pro praktika a knihu.
Během kurzu organizující sbor vybírá za stravování – podrobnosti vždy na místě.

Následný kurz
Po úspěšném absolvování kurzu EVD 1 je možné se účastnit kurzu:

    •   Efektivní vyučování dětí – stupeň 2, který je zaměřen na pomoc věřícím dětem v duchovním růstu.

Kontaktní osoba za DM
Renáta Šikulová sikulova@detskamisie.cz, tel. 731 183 915
Termíny nejbližších kurzů v rubrice Kalendář akcí

Řekli o kurzu

Kurz Efektivní vyučování dětí 1 jsem absolvoval v září a říjnu roku 2019. Byl pro mě velmi občerstvující, protože obsahoval velmi praktické kroky a pomůcky pro zvěstování evangelia dětem a lidem obecně. Takto prakticky a záživně sdělovat evangelium a vést lidi ke Kristu jsem se nenaučil za svých 25 let křesťanského života nikde jinde. Původně jsem sice od kurzu očekával něco jiného, ale nelituji toho. Chtěl jsem se připravit na dětskou nedělní besídku v naší církvi. Nakonec věřím, že i tam budu moci nabyté znalosti použít.
Zároveň musím říci, že kurz EVD je také náročný. Příprava domácích úkolů a praktika při samotné výuce dala docela zabrat. To ale nakonec přineslo také dobré ovoce v tom, že se v daných oblastech cítím mnohem připravenější.

Jiří Martan, Plzeň

Na podzim 2017 jsem se zúčastnila kurzu EVD1 v Brně a ačkoliv s dětmi v nedělní škole pracuji téměř 6 let, bylo to mé první vícedenní ucelené vzdělávání. Dříve mě odrazovala především vyšší časová a organizační náročnost, a tak jsem mezi pracovní směny a později rodičovské dovolené zařazovala pouze občasné sobotní konference či semináře. Zpětně ale mohu konstatovat, že investovat čas a energii (a finance) do kurzu EVD se rozhodně vyplatilo. Lektoři byli vynikající, lekce promyšlené, materiály výborně zpracované a vše dohromady s praktiky dávalo perfektní smysl; nevybavuji si žádnou část, kdy bych se nudila, nebo mi informace a aktivity přišly zbytečné a bez pointy. Původně jsem vlastně ani nevěděla, co od kurzu čekat a byla to síla! Nejen, že jsem nenásilnou a nevnucovanou formou dostala řadu tipů a rad, jak správně připravit lekci, vyučovat a pracovat s dětmi, ale úplně se posunulo mé smýšlení o dětské víře a také můj osobní duchovní život dostal nový impuls. Za obzvlášť přínosná považuji praktika – a to i přes stres a nervy, které mi daly vzpomenout na „dávná“ školní léta :) – možnost vše slyšet, názorně vidět, samostatně si připravit a ještě v úzké skupině vyzkoušet a dostat hodnotnou zpětnou vazbu bylo k nezaplacení! Ony tři intenzivní víkendy vnímám jako požehnaný čas v příjemné atmosféře malé skupiny spolustudentů a lektorů. Snad se mi podaří vše načerpané šířit dál. Děkuji!

Hana Buršíková, Brno
   
Na podzim 2012 jsem se zúčastnila kurzu EVD1 v Jablonci nad Nisou. Už delší dobu se věnuji dětem v našem sboru, připravuji pro ně programy na shromáždění, ale neměla jsem za sebou nějakou ucelenou teoretickou "nalejvárnu". Chtěla jsem si porovnat, jestli to, co dělám, odpovídá tomu, jak by bylo dobré to dělat, chtěla jsem načerpat nové nápady a nové nadšení do práce s dětmi. Od kurzu jsem měla naprosto konkrétní očekávání, a když zpětně kurz hodnotím, jsem nadšená – bylo to super. Jasné vyučování, minimum omáčky, absolutně názorné a srozumitelné příklady, výborný manuál… a k tomu spousta podnětů a tipů pro mou další práci. A pak ještě něco, co se nedá předat, ale co bylo na všech pracovnících DM vidět: to, že milují děti.

Jana Hausnerová, Jablonec nad Nisou

Error!