Konference

Konference jsou důležitou součástí naší práce na celostátní úrovni
a v jednotlivých regionech ČR. Na všech našich konferencích najdete:

-   povzbuzení formou tématických přednášek, seminářů a workshopů
-   zajímavé hosty, kteří mají co říct
-   aktuální nabídku literatury
-   příležitost k předávání zkušeností
-   čas věnovaný modlitbám za děti a učitele

Velkou tradici mají celostátní konference pro pracovníky s dětmi, kterou pořádá DM první listopadovou sobotuPraze

Ohlédnutí za konferencí 2019


Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15
Sobota 2. 11. 2019 od 9:00
Téma: "Svíce nebo ohňostroj?"

Přednáší:
Ing. Zbyšek Šikula, národní ředitel DM v ČR
Téma přednášky: „Hořet pro správnou věc?“
Jaká je naše motivace pro službu dětem? Jak se ve službě projevují naše touhy, naše schopnosti a Boží moc? A jak se vyrovnáváme s překážkami? Nechme se povzbudit úchvatným příběhem z Božího slova.

Semináře:
1. Věřím v Boha zázraků (Daniel Fér)
2. City Kids (Zbyšek & Renáta Šikulovi)
3. Vánoce spolu (pracovníci DM)
4. Tvořivý workshop (Věra Brahová a Monika Hovorková)Ohlédnutí za konferencí 2018


KONFERENCE PRO PRACOVNÍKY S DĚTMI
   
Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15
Sobota 3. 11. 2018 od 9:00
Téma: "Dopis dětem, které nečtou"

Přednášel:
Colin Hylands, vedoucí služby s mladším dorostem CEF v Irsku.Semináře:
1. Kreativní vyučování o Bibli (Pavlína Žambochová)
2. Děti a internet (Daniel Fér)
3. Předmětné lekce (Pavla Žambochová)

Ohlédnutí za konferencí 2017


KONFERENCE PRO PRACOVNÍKY S DĚTMI
   
Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15
Sobota 4. 11. 2017 od 9:00
Téma: "Jak neztratit nadšení"

Přednášel:
Mgr. Jiří Chodura, MA, absolvent Institutu Dětské misie, pastor sboru SCEAV v Oldřichovicích u Třince s mnohaletými zkušenostmi s vyučováním dětí.

Semináře:
1. Kufr plný vánočních nápadů (Pavlína Žambochová)
2. Výroba vánočních přání s dětmi – workshop (Hana Hajdová)
3. Příměstské tábory (Daniel Fér a Ľubomír Čermák)
4. LEGO párty ve vašem sboru (Zbyšek Šikula)

Ohlédnutí za konferencí 2016


KONFERENCE PRO PRACOVNÍKY S DĚTMI
   
Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15
Sobota 5. 11. 2016 od 9:00
Téma: "Budeme vyprávět budoucímu pokolení…?"

V rámci konference bylo m.j. připomenuto 25. výročí registrace DM v tehdejší ČSFR.


Hosty konference byli:

Ing. Michal Fraňo, PhD, ředitel Dětské misie na Slovensku s přednáškou: "Práce s dětmi s misijním záměrem"
            - metody oslovení dětí, které používá DM
            - duchovní vedení oslovených dětí
            - spolupráce DM a místního sboru
Sebastian Edelmann, oblastní ředitel Dětské misie ve Střední Evropě
členové Národní rady DM v ČR
zástupci denominací, se kterými DM úzce spolupracuje
zástupci organizací, se kterými Dětská misie spolupracuje

Připravili jsme dva bloky praktických seminářů:

Dopolední blok
      1. Děti a nebezpečí informačních technologií (Slavoj Raszka)
      2. Křesťanské programy na státních školách – zkušenosti z praxe (pracovníci DM)
      3. Spolupráce DM a místního sboru při evangelizaci dětí (pracovníci DM)
Odpolední blok
      4. Facebook a jeho pravá tvář (Slavoj Raszka)
      5. Hledej a najdi – korespondenční kurzy DM na webu (Daniel Fér)
      6. Knížka beze slov – nestárnoucí pomůcka při evangelizaci (pracovníci DM)

Představili jsme nové tituly literatury a povzbudili jsme účastníky k práci s dětmi v církvi i mimo církev.
Na závěr konference jsme připravili koncert hudebního souboru "Happy Day" ze Slezska.
Upoutávka na koncert

Ohlédnutí za konferencí 2015

Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15
Sobota 7. 11. 2015 od 9:00 do 16:00
Téma: Evangelium pro každé dítě

Každé dítě je jiné. Bůh je jinak stvořil, jinak obdaroval a zasadil do jiného prostředí. I doba se stále mění. Jen evangelium stále zůstává dobrou zprávou pro každé dítě. Umíme je správně podat? Jsme schopni zachovat obsah a přizpůsobit formu tak, aby bylo evangelium každému dítěti srozumitelné?

Témata seminářů:

– Specifika práce s romskými dětmi
– Specifika práce s postiženými dětmi
– Specifika práce s dětmi s poruchami učení
– Specifika práce s dětmi z Dětských domovů
– Specifika práce s postmoderními dětmi
– Co vás zajímá na práci s dětmi? (panelová diskuze)
– Co vám může nabídnout Dětská misie?

Konference mimo jiné nabídla:

– novou vánoční lekci
– nové dětské písně
– velké množství lekcí a pomůcek pro vyučování dětí
– povzbuzení a motivaci
– inspirativní společenství lidí, kteří se dlouhodobě věnují dětem a mají bohaté zkušenosti
– společné modlitby za děti a službu dětem


Ohlédnutí za konferencí 2014


KONFERENCE PRO PRACOVNÍKY S DĚTMI
   
Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15
Sobota 1. 11. 2014 od 9:00

Přednášel vynikající teolog, učitel Božího slova a řečník Dr. Czesław Bassara. V období totality sloužil jako misionář mezi dětmi v Polsku a založil sbor v Tychách. Po pádu železné opony sloužil 15 let jako ředitel Dětské misie ve střední a východní Evropě. V současné době vede celosvětovou službu CEF „Zvěstování slova“. Vyučoval ve více než 60 zemích světa na všech kontinentech, je autorem několika knih.


Moderování a seminář vedl: Mgr. et Ing. Jiří Kaleta, dlouholetý spolupracovník a instruktor kurzů DM, farář SCEAV v Písku u Jablunkova

Další semináře vedli pracovníci DM v ČR.Ohlédnutí za konferencí 2013

Modlitebna CB, Soukenická 15, Praha 1
2. 11. 2013, od 9:00 do 16:00

Téma konference: "Kázeň a disciplína při výchově dětí"

Přednášejícími byli:

Mgr. et Ing. Jiří Kaleta
1.výklad: Učitel pod autoritou Božího slova (poslušnost a ukázněnost Božího služebníka)
2.výklad: Kázeň ve výchově a vyučování (autorita v rodině, autorita učitele v nedělní besídce nebo klubu, výchova k ukázněnému životu)

Mgr. Zuzana Zemanová
Seminář: Výchova k samostatnému a odpovědnému jednání v předškolním věku.

Ing. Michal Fraňo
Seminář: Biblické vyučování dětí předškolního věku.

Ohlédnutí za konferencí 2012:


KONFERENCE PRO PRACOVNÍKY S DĚTMI
   
Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15
Sobota 3. 11. 2012 od 9:00

Téma konference: "Každé dítě – Každý národ – Každý den"
Co můžeme jako křesťané udělat pro to, aby každé dítě v naší zemi alespoň jednou v životě slyšelo jasnou prezentaci evangelia? A je to vůbec naše odpovědnost? Nemáme už tak dost starostí s dětmi v našich rodinách a církvi? Kde vzít sílu k tomu, abychom se podíleli na misijní službě?

Přednášel: Sebastian Edelmann, oblastní ředitel Dětské misie ve Střední Evropě.

Semináře:
1. Práce s dorostem ve 21. století – Vlado Terem, dlouholetý pracovník slovenské DM pro dorost.
2. S dětmi tvořivě a nápaditě – Pavlína Žambochová, spolupracovnice DM a autorka několika sešitů biblických kvízů pro děti

Error!