Pracovníci Dětské misie

V současné době tvoří pracovní tým Dětské misie tito pracovníci:
   

Zbyšek & Renáta Šikulovi

národní ředitelé a vedoucí týmu, rozvoj služby v ČR, příprava kurzů a vyučování, účetnictví, administrativa, distribuce literatury
   


Ľubomír & Martina Čermákovi

oblastní pracovníci pro Novojičínsko, vyučování na kurzech, správci centra
   

Daniel Fér

programování Korespondenčních kurzů, příprava nových materiálů, grafika a IT, přímá práce s dětmi
   

Petr a Věra Brahovi

oblastní koordinátoři pro západní Čechy,
přímá práce s dětmi a vyučování ve sborech
   

Národní rada DM

V souladu se stanovami činnost Dětské misie určuje a řídí Národní rada, kterou tvoří volení členové z různých církví v ČR. Národní rada určuje priority služby v daném období, rozhoduje v personální oblasti a dohlíží na hospodaření s majetkem a finančními prostředky.

Dobrovolníci

S Dětskou misií spolupracuje více než 100 externistů – dobrovolníků, kteří jsou zapojeni do různých činností a oblastí práce:

-   vyučování v Klubech dobré zprávy
-   služba v Korespondenčních klubech
-   překlady a korektury textů
-   letní tábory a víkendové pobyty
-   pomoc v centru DM (stavební práce, administrativa, úklid, technika,…)
-   pomoc na konferencích a seminářích
-   modlitební podpora
-   další příležitostné nebo pravidelné formy služby

Přidejte se i vy k týmu Dětské misie! Určitě najdete své místo!Jedna z mnoha osob podílejících se na práci Dětské misie se nám na těchto stránkách krátce představila.

Práce Dětské misie mi byla vždycky velmi blízká. Brzy poté, co jsem uvěřila, jsem se zúčastnila – tuším v r. 1968 – kurzu pro pracovníky s dětmi v Hrubé Vodě, který vedl br. Sam Doherty. Z kurzu jsem přijela nadšená – nejen proto, že na něm přijala Ježíše do svého života moje desetiletá sestra, ale také se ve mně probudila touha vést ke Kristu děti ze svého společenství ve Zlíně, jak nás k tomu Sam povzbuzoval. Takže jsem se hned po prázdninách ujala vedení „besídky“ a během svých středoškolských studií sloužila dětem.
Po odchodu na vysokou školu mne Pán povolal do jiné služby, nicméně jeho záměrem bylo, abych po čase znovu začala pomáhat v této oblasti práce, i když odlišným způsobem. Již jako vdanou ženu a matku dvou dcer mne náš tehdejší bratr kazatel Stanislav Stebel seznámil s tehdejší ředitelkou DM, sestrou Libuškou Pavelkovou, která zrovna pobývala pracovně ve Vsetíně, kde bydlím. Napadlo ho totiž, že bych mohla překládat materiály z angličtiny, jež Dětská misie vydává. A tak vlastně začala naše dlouholetá spolupráce, která trvá dodnes.
Jsem vděčná za možnost pomáhat touto formou práci s dětmi a podílet se na jejich získávání pro Krista, byť jen nepřímo. Přeji všem, kdo materiály DM při své službě dětem využívají, aby je Pán vedl a žehnal jejich snaze oslovit české děti evangeliem.

Radka Navrátilová


Error!