DM v regionech

Novojíčínsko | Liberecko | Slezsko | jižní Čechy | Praha | západní Čechy | další regiony ČR


Novojičínsko

Manželé Čermákovi a jejich služba

Pro ty z vás, kdo toho o nás moc neví, bychom se rádi představili a krátce popsali naši službu v Dětské misii. Jmenujeme se Martina a Ľubomír Čermákovi a oba jsme místními pracovníky mezi dětmi v oblasti Novojičínska. Poznali jsme se na kurzu Dětské misie před 16 lety a tam v nás uzrávala touha sloužit dětem.

Společně s našimi pěti dětmi bydlíme v Příboře, a tak nám byla svěřena oblast Novojičínska. V tomto regionu kontaktujeme místní sbory s nabídkou praktické pomoci v jejich službě dětem. V letošním školním roce jsme oslovili 7 základních škol v okolí s nabídkou pravidelných programů v rámci školní družiny, jednou měsíčně máme kluby pro děti ve Velkých Albrechticích a Hladkých Životicích. Při své službě také často a rádi využíváme naši Lego zásobárnu. Pravidelně pořádáme Lego příměstské tábory v době podzimních, jarních a velikonočních prázdnin.

Naší srdeční záležitostí jsou letní tábory, na kterých jsme oba jako děti osobně přijali Pána Ježíše. Každé léto se tedy celá rodina účastníme 4 táborů, z nichž dva připravujeme i po programové a organizační stránce. V době adventu a Velikonoc „putujeme“ po školách na Novojičínsku s tematickým evangelizačním programem pro děti a jsme moc rádi, že máme v naší databázi školy, kam se pravidelně vracíme. V průběhu roku nás můžete potkat na setkáních učitelů a pracovníků s dětmi na konferencích a tematických seminářích.

Naše programy s dětmi – párty kluby, tábory či předmětné lekce jsou k dispozici dalším učitelům a pracovníkům s dětmi na našich webových stránkách nebo v eshopu DM.

Pokud tě to táhne ke službě dětem, neboj se nám ozvat. Rádi ti dáme příležitost využít dary, které máš, ve službě dětem.

Přehled našich akcí:

   
   

NAHORU ^

Liberecko

V Liberci bydlí a pracuje Daniel Fér, který se tam přestěhoval z Havířova v létě 2022.

Zdravotní omezení mu neumožňují rozvíjet přímou práci s dětmi, přesto je velice platným členem týmu DM nejen v ČR. Z jeho služby mají užitek i děti v jiných evropských zemích.

Daniel se s velkou podporou manželky Věry věnuje službě na internetu a dalším činnostem, které je možné dělat převážně v kanceláři:

– programování internetové stránky korespondenčních kurzů www.hledejanajdi.cz, která má kromě české verze i několik zahraničních verzí
– příprava nových lekcí pro děti a materiálů pro učitele, např. táborových programů
– psaní scénářů a natáčení videí pro děti
– příprava propagačních a prezentačních materiálů
   

NAHORU ^

Slezsko

Na Těšínském Slezsku žijí a pracují manželé Šikulovi.

Příležitostně se věnují přímé práci s dětmi, nejčastěji na pozvání místních církevních sborů.
Jejich hlavní činností v tomto regionu je:

– propagace služby Dětské misie
– vyučování na kurzech a seminářích
– spolupořádání konferencí a setkání s učiteli
– distribuce literatury (výdej a eshop)
– služba slovem (kázání)

V Horní Suché je situován sklad pomůcek a materiálů Dětské misie, ze kterého putují zásilky do celé České republiky pro užitek dětí a učitelů v nedělních školách, klubech a na táborech.

Na Slezsku také působí 4 dobrovolní instruktoři na kurzech EVD 1.

   

NAHORU ^

jižní Čechy

V jižních Čechách nemá Dětská misie místního pracovníka. Při sboru CB Husinec zde funguje YMCA klub a Daniel Fér pravidelně vede jeho tábory a příležitostně jiné akce.

Praha


V Praze pořádá Dětská misie celostátní konference pro pracovníky s dětmi – obvykle první sobotu v listopadu. Více informací zde.

V zájmu posílení misijní služby mezi dětmi v českých krajích Dětská misie v říjnu 2017 otevřela kancelář v Praze na adrese Vojtěšská 15. V případě zájmu o spolupráci, literaturu apod. kontaktujte ing. Zbyška Šikulu, národního ředitele DM v ČR (sikula@detskamisie.cz, 731 505 939).

Hledáme:
– účastníky pravidelné modlitební skupinky
– zájemce o spolupráci všeho druhu

Nabízíme:
– kurzy, semináře, prezentace ve sborech (vše zdarma)
– literaturu a pomůcky Dětské misie (mnohé tituly zdarma)
– zapůjčení LEGA pro uspořádání LEGOpárty (zdarma)
– know-how, pomoc při práci s dětmi
– práci v týmu Dětské misie

západní Čechy

Manželé Petr a Věra Brahovi jsou dlouholetými dobrovolnými spolupracovníky Dětské misie. Od 1. 9. 2017 přijali roli oblastních koordinátorů služby DM v západočeském regionu.

Petr Braha v roce 2022 opustil své sekulární zaměstnání a od 1.7.2022 je pracovníkem Dětské misie. Se ženou Věrou a sestrou Monikou vedou dětský klub v Kynšperku nad Ohří. Ve spolupráci s dalšími dobrovolníky a místními církevními sbory pořádají mnoho různých programů pro děti.


Církvím a místním sborům v Karlovarském a Plzeňském kraji mohou nabídnout:

– školení a semináře
– literaturu Dětské misie
– stavebnice LEGO pro LEGO párty
– poradenství a know-how na základě bohatých zkušeností s misijní prací mezi dětmi
– zprostředkování návštěvy pracovníků Dětské misie


další regiony ČR

Na mnoha dalších místech ČR jsou ve spolupráci s Dětskou misií pořádány kurzy EVD 1 a 2. Studenti, kteří jsou na kurzech povzbuzeni a povoláni k misijní službě, založili celou řadu klubů pro děti, které působí někde ve větší, jinde v menší součinnosti s DM.

Pro každý z regionů ČR (krajů) DM hledá místní koordinátory pro misijní práci mezi dětmi.

Ozvěte se nám!

   

NAHORU ^

Error!