DM v regionech

Novojíčínsko | Liberecko | Slezsko | jižní Čechy | Praha | západní Čechy | další regiony ČR


Novojičínsko

Manželé Čermákovi a jejich služba

Zdravíme Vás z oblasti Novojičínska, kde jsme od 1.1.2009 začali pracovat jako manželský pár na plný úvazek. Pojďte společně s námi nahlédnout do rozvoje misijní práce v tomto regionu!
Těžiště naší práce spočívá především v přímé práci s dětmi, zejména formou Klubů dobré zprávy. Na podzim roku 2009 vznikl v návaznosti na letní 3denní akci na sídlišti Klub dobré zprávy u nás doma a letos v září startuje v Příboře druhý klub ve spolupráci s klubem Srdíčko z našeho domovského sboru.
Úzce spolupracujeme také s místním dětským domovem, a   to prostřednictvím EXIT klubů pro dorost.
Díky skutečnosti, že pracujeme i bydlíme přímo v budově našeho centra, máme pro naší službu skvělé zázemí a můžeme zde pořádat pobytové aktivity ať už pro děti nebo dorost.
Vedle pravidelných aktivit s dětmi a dorostem organizujeme větší akce, často ve spolupráci s městem Příbor a místními sbory, jmenovitě Církví nová naděje a Bratrskou jednotou baptistů. V poslední době s námi na řadě akcí spolupracovali manželé Ivan a Katka Janečkovi z Apoštolské církve. Již tradičními akcemi se stali „Motorkáři dětem“ a den plný sportu nazvaný „Streetball aneb Příbor v koši“.
Ačkoliv působíme v této službě teprve krátce, již jsme nějaké zkušenosti z terénu pochytili a rádi bychom je předali dále. Rádi uspořádáme seminář „šitý na míru“ potřebám pracovníků s dětmi. Přijedeme navštívit i Váš sbor a povíme více o této práci a jakým způsobem tady „fungujeme“ i pro místní sbory a s čím vším můžeme a chceme pomoct i při Vaší službě s dětmi!

Přehled našich akcí:

   
   

NAHORU ^

Liberecko

Petr a Olga Kohoutovi v roce 1999 absolvovali tříměsíční Institut Dětské misie v Komorní Lhotce a od té doby se věnují misijní práci převážně mezi romskými dětmi a mládeží. Mezi lety 2010 a 2018 sloužili jako místní pracovníci Dětské misie na Liberecku.

V současné době nepůsobí v této oblasti pracovník Dětské misie.

   

NAHORU ^Slezsko

Ve Frýdku-Místku působil téměř třicet let jeden z nejstarších Klubů dobré zprávy v novodobé historii České republiky. Už v roce 1992 se začaly do jednoho z bytů scházet pozvané děti ze sídliště na Růžovém pahorku. Biblické příběhy, učení pro děti zcela neznámých písní, čtení z Bible a bezpočet her, to byly pro mnohé pozvané úplné novinky. Manželé Katka a Karel Moškořovi tak mohli každý čtvrtek v měsíci s výjimkou prázdnin poznávat a vyučovat spousty dětí, které běhaly v blízkém okolí, hrály si na pískovišti nebo jen tak znuděně trávily svůj čas venku. Děti jsou těmi nejlepšími misionáři, a tak se za ty dlouhé roky působení Klubu vystřídalo v obývacím pokoji Moškořových desítky dětí z různých míst Frýdku i Místku. Velkým povzbuzením byl vznik druhého klubu na jiném sídlišti, Slezská. Díky pohostinnosti Dany Moravkové mohly děti tohoto velikého sídliště najít na několik let své útočiště v jejím bytě na 9. patře jednoho z věžáků. Odstěhováním manželů Moškořových z města na vesnici skončila, a my věříme, že ne na dlouho, jedna krásná etapa zvěstování a zasévání Božího slova dětem v tomto městě.

Aktivity spojené s Dětskou misií zde ale, zejména o prázdninách, pokračují. S vydatnou pomocí mladých lidí sborů Slezské církve evangelické a.v., Církve bratrské, Apoštolské církve a mladých misionářů ze zahraničí oslovujeme děti při jedno- nebo vícedenních akcích.

Od září 2016 do října 2019 měla Dětská misie v regionu Těšínského Slezska, který se rozkládá v severovýchodním cípu ČR místního pracovníka – Karin Roikovou. Její hlavní činností byla výuka na základních školách v Třinci a Českém Těšíně. Kromě toho se věnovala zakládání a podpoře klubů v oblasti.

V současné době se službě mezi dětmi v tomto regionu dle svých možností věnují manželé Šikulovi, kteří v něm bydlí a pracují.

Na Slezsku také působí 4 dobrovolní instruktoři na kurzech EVD 1.

   

NAHORU ^

jižní Čechy

V jižních Čechách nemá Dětská misie místního pracovníka. Při sboru CB Husinec zde funguje YMCA klub a Daniel Fér pravidelně vede jeho tábory a příležitostně jiné akce.

Praha


V Praze   pořádá Dětská misie celostátní konference pro pracovníky s dětmi – obvykle první sobotu v listopadu. Více informací zde.

V zájmu posílení misijní služby mezi dětmi v českých krajích Dětská misie v říjnu 2017 otevřela kancelář v Praze na adrese Vojtěšská 15. V případě zájmu o spolupráci, literaturu apod. kontaktujte ing. Zbyška Šikulu, národního ředitele DM v ČR (sikula@detskamisie.cz, 731 505 939).

Hledáme:
– účastníky pravidelné modlitební skupinky
– zájemce o spolupráci všeho druhu

Nabízíme:
– kurzy, semináře, prezentace ve sborech (vše zdarma)
– literaturu a pomůcky Dětské misie (mnohé tituly zdarma)
– zapůjčení LEGA pro uspořádání LEGOpárty (zdarma)
– know-how, pomoc při práci s dětmi
– práci v týmu Dětské misie

západní Čechy

Manželé Petr a Věra Brahovi jsou dlouholetými dobrovolnými spolupracovníky Dětské misie. Od 1. 9. 2017 přijali roli oblastních koordinátorů služby DM v západočeském regionu. Církvím a místním sborům mohou nabídnout:
– školení a semináře
– literaturu Dětské misie
– stavebnice LEGO pro LEGO párty
– poradenství a know-how na základě bohatých zkušeností s misijní prací mezi dětmi
– zprostředkování návštěvy pracovníků Dětské misie


další regiony ČR

Na mnoha dalších místech ČR jsou ve spolupráci s Dětskou misií pořádány kurzy EVD 1 a 2. Studenti, kteří jsou na kurzech povzbuzeni a povoláni k misijní službě, založili celou řadu klubů pro děti, které působí někde ve větší, jinde v menší součinnosti s DM (v Kynšperku nad Ohří, Plzni, Mimoni, Lomnici nad Popelkou, Uničově, Jeseníku a dalších místech).

Pro každý z regionů ČR (krajů) DM hledá místní koordinátory pro misijní práci mezi dětmi.

Ozvěte se nám!

   

NAHORU ^

Error!