DM ve světě

Aktuální informace na webu CEF (v angličtině):

www.cefonline.com

---------------------------------------------------------------------------

Promo video v angličtině (2,5 minuty)

Od roku 1937…

Pětileté dítě, je-li řádně poučeno, může věřit a být proměněno stejně tak, jako kdokoli jiný.“ Bylo to právě toto prohlášení, napsané v 19. století Charlesem Spurgeonem, které si Bůh použil jako katalyzátor k zahájení služby Dětské misie. V současné době má Dětská misie aktivní službu ve více než 200 zemích světa.

Zpráva o službě CEF v roce 2018

V roce 2019 si Bůh použil pracovníky DM po celém světě k předání evangelia téměř 30 milionům dětí. Mnohem více dětí je každý rok osloveno zvěstí evangelia prostřednictvím hromadné distribuci literatury a působením dalších sdělovacích prostředků.

Pan „O“ – zakladatel DM

Jesse Irvin Overholtzer, pan „O“, jak je nazýván, byl „nenápadný malý farmář“, který vše postavil na v té době revolučním předpokladu, že i malé děti mohou být vyučovány základním doktrínám z Písma a být získány pro Ježíše Krista.

Byl prostým a nenápadným i na kazatelně, a přece získával masy posluchačů svým převratným poselstvím. Měl slabý a nejistý hlas, a přece jej tisíce posluchačů vnímaly jako Boží hlas, kterým je zval na výpravy do světa dětí. Neměl ani vysokoškolské teologické vzdělání ani tituly, ale získal podporu a oddané přátelství mnoha vážených evangelikálních osobnosti.

Ve svých šedesáti letech, bez jakýchkoli administrativních zkušenosti, ale se zmocněním od Boha, založil Dětskou misii a řídil její mezinárodní provoz po dobu patnácti let. O tři roky později, v roce 1955, zemřel. Tam, kde moc a síla nic nezmůže, Duch Boží slaví úspěch. Z popela lidské slabosti vzešla největší evangelizační služba dětem, jakou kdy tento svět viděl.

Overholtzerovo metodické a nepolevující tempo při plnění úkolů, které mu Bůh svěřil, bylo pozoruhodné. Tam, kde se ostatní ptali: „Proč?“, tam se pan „O“ ptal: „Proč ne?“ a žil podle hesla: „S Bohem není žádného nedostatku.

Error!