Modlitební náměty

Můžete se připojit k modlitbám za děti v ČR a nesení zvěsti evangelia. Předkládáme Vám konkrétní modlitební náměty pro vaše soukromé chvíle ztišení nebo pro Vaši modlitební skupinku.

Náměty k modlitbám za děti:

    •   za všechny děti v ČR, které neslyšely zvěst evangelia
    •   za to, aby každé jedno dítě z asi 1,5 milionu dětí v ČR mělo alespoň 1x
         ve svém životě možnost slyšet jasné poselství o záchraně v Pánu Ježíši Kristu
    •   za děti, které nevyrůstají v harmonických rodinách, které jsou svědky
         nebo obětmi násilí
    •   za děti, které slyšely zvěst evangelia, aby ji přijaly a mohly duchovně růst
    •   za to, aby děti v místě svého bydliště nacházely kluby nebo společenství
         křesťanů

Náměty k modlitbám za učitele:

    •   za učitele dětí v církvi, aby v moci Ducha svatého připravili novou generaci křesťanů, kteří
         budou „světlem a solí“ tomuto světu
    •   za nové nápady, inspiraci a vynalézavost učitelů, aby jejich vyučování a veškerý čas trávený
         s dětmi byl efektivní
    •   za to, aby učitelé měli touhu věnovat se i dětem mimo církev
    •   za novou generaci učitelů dětí

Náměty k modlitbám za Dětskou misii:

    •   za nové pracovníky a spolupracovníky Dětské misie
    •   za rozvoj služby v Čechách v souvislosti s otevřením kanceláře v Praze
    •   za jednotu v týmu DM a Národní radě
    •   za službu korespondenčních kurzů (dopisových a na internetu)
    •   za nové Kluby dobré zprávy (projekt „Začni nový klub“)
    •   za letní službu DM (pětidenní kluby, tábory)

Error!