VÁNOCE SPOLU

Celosvětový projekt CEF. Jeho cílem je povzbudit místní sbory k tomu, aby o Vánocích uspořádaly program vhodný pro děti z jejich okolí.

V roce 2023 je téma vánočního programu "Radost pro celý svět".
   
Předvánoční a vánoční období je k oslovení dětí nebo i celých rodin výjimečně vhodné. Vytváří prostor k tomu, aby křesťanská tradice ve větší míře vstoupila do jinak sekulárního prostředí, a lidé se vesměs poddávají výjimečné atmosféře, kterou Vánoce přinášejí. Může v tomto čase k dětem zaznít i jasné poselství evangelia?

Sbory a církve o vánocích pořádají množství programů a aktivit. Může být alespoň jedna z nich orientována na děti, které v průběhu roku nejsou pod vlivem Božího slova?
Dětská misie zdarma nabízí konkrétní pomoc:

všechny potřebné pomůcky – lekce s vánoční tematikou, vizuální pomůcky, biblické verše, nápady na hry a občerstvení, materiál pro vyrábění, brožury k rozdávání dětem a tipy, jak všechny tyto prvky uspořádat do zajímavého a interaktivního programu
tréninkový workshop – co je to vánoční klub, jak a kde jej připravit, ukázka vyučování vánoční lekce, další praktické rady, jak celý vánoční balíček plně a efektivně využít
modlitební podporu a příležitost stát se součástí evropské sítě modlitební podpory projektu „Vánoce spolu“

Společně můžeme dokázat mnohem více! Společně můžeme ovlivnit životy mnoha dětí tím, že s nimi budeme sdílet „dobrou zprávu o veliké radosti.“

Spojte se s námi, abychom o vás věděli! Domluvíme se, zda přijedeme za vámi nebo vám poskytneme školení po internetu. Objednejte si u nás zdarma vánoční lekci a balíček materiálů pro uspořádání vánočního programu. Modlete se za tento program. Přemýšlejte spolu, kde a kdy se může program konat a jak jej můžete udělat co nejpřístupnějším pro děti z necírkevního prostředí.

Kontakt:
Renáta Šikulová
sikulova@detskamisie.cz
mobil: 731 183 915Error!