Daniel Fér

Základní škola pro mě byla hodně obtížná, protože jsem měl problémy v kolektivu. Cítil jsem se hodně vyloučený a jenom jsem pozoroval, jak se děti chovají. V jedenácti letech jsem si na letním táboře uvědomil, že nejsem jen oběť, ale jsem také vinen hříchem. Přijal jsem Pána Ježíše a hned následující rok Bůh vztahy ve třídě proměnil. Později ve čtrnácti letech jsem byl prvně vedoucí na dětském táboře. Tam mě Bůh povolal do služby dětem. Proto jsem si vybral humanitární střední školu a později vystudoval učitelství občanské, náboženské a etické výchovy pro II. stupeň základní školy. Mezitím jsem vedl besídku, tábory a různé kluby. Po škole jsem nastoupil na plný úvazek do služby Pánu v Dětské misii.

Služba v Dětské misii

V Dětské misii zatím nemám vlastní oblast, ale věnuji se podpůrné práci:

  • Programuji internetovou stránku Hledej a najdi, aby se děti po celé evropě mohly dozvídat evangelium skrze počítače, tablety a mobily ve formě, která je pro ně zajímavá
  • Připravuji nové lekce pro děti a materiály pro učitele, aby se více dětí dozvědělo dobrou zprávu
  • Organizuji evangelizační tábory a víkendovky
  • Navštěvuji základní školy s Vánočními a Velikonočními programy
  • Nabízím sborům vzdělávací semináře pro učitele dětí a rodiče, aby byli lépe připraveni sloužit dětem, učím na kurzech EVD
  • Vytvářím propagační a prezentační materiály


„Takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu…“

2. Korintským 3,4


Svědectví

mé svědectví o povolání do služby v Dětské misiiStaňte se modlitebním partnerem

Staňte se bojovníky v zápase o spásu dětí skrze pravidelnou modlitbu. Rád vám budu zasílat modlitební zprávy a dopisy: přihlašte se k odběru.


Staňte se podporovatelem

Možná vás Bůh nepovolal za misionáře, přesto můžete vstoupit do služby dětem svými dary. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a adresu, ať vám mohu dát vědět o požehnání, jehož jste součástí.

FIO banka, číslo účtu: 2000160468/2010
variabilní symbol 8817
zpráva pro příjemce: vaše jméno a adresa


Pozvěte mě na přednášku, nebo seminář

Nabízím semináře a přednášky pro sbory, křesťanské konference a učitele: nabídka v samostatném pdf.

Svěděctví ze služby dětem
Děti dneška (Chápete postmoderní děti?)
Děti a internet
Věřím v Boha zázraků (Povzbuzení do misijní práce pro dorost a mládež)
Proč je tady Dětská misie?
Musí skutečně uvěřit? (Otázky o evangelizaci dětí)
Kázeň na klubu/besídce
Školení táborových vedoucí
Evangelium srozumitelně (Kniha beze slov)
Materiály Dětské misie
Nedělní kázání


Vyžádejte si mou pomoc

Nabízím vyučování a pomoc při organizaci. Platí pro Ostravu, Havířov a okolí, vzdálenější po dohodě.
– dětská bohoslužba
– dětská evangelizační akce
– evangelizace na dětském dni
– výzva k evangelizaci na besídce, dorostu, mládeži


Využijte čtení pro rodiny s dětmi

Čtení pro rodiny s dětmi s příběhy ze současného života dětí.

Error!