Daniel Fér

(Nyní mimo službu)

Prochází léčbou rakoviny. O postupu léčby informuji zde.

Základní škola pro mě byla hodně obtížná, protože jsem měl problémy v kolektivu. Cítil jsem se hodně vyloučený a jenom jsem pozoroval, jak se děti chovají. V jedenácti letech jsem si na letním táboře uvědomil, že nejsem jen oběť, ale jsem také vinen hříchem. Přijal jsem Pána Ježíše a hned následující rok Bůh vztahy ve třídě proměnil. Později ve čtrnácti letech jsem byl prvně vedoucí na dětském táboře. Tam mě Bůh povolal do služby dětem.

Po škole jsem nastoupil do misijní služby v Dětské misii. Šest let jsem pracoval v přímé práci s dětmi na klubech, ve školách a na táborech. Také jsem školil učitele na kurzech EVD a přednáškách. Oženil jsem se a narodil se nám syn Vítek. Krátce na to mi lékaři našli rakovinu malé slinné žlázy. Prošel jsem léčbou a operací. Mnoho z vás se za mě modlilo a Bůh modlitby slyšel. Jsem na živu a po roce jsem se vrátil do služby na zkrácený úvazek.

   

Služba v Dětské misii

Vzhledem k trvalým následkům operace se již nevěnuji přímé práci s dětmi, ale hlavně online službě a podpůrné práci:

  • Programuji internetovou stránku Hledej a najdi, aby se děti po celé Evropě mohly dozvídat evangelium skrze počítače, tablety a mobily ve formě, která je pro ně zajímavá.
  • Připravuji nové lekce pro děti a materiály pro učitele, aby se více dětí dozvědělo dobrou zprávu.
  • Píšu scénáře a natáčím videa pro děti.
  • Vytvářím propagační a prezentační materiály.


„Takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu…“

2. Korintským 3,4
Staňte se modlitebním partnerem

Staňte se bojovníky v zápase o spásu dětí skrze pravidelnou modlitbu. Rád vám budu zasílat modlitební zprávy a dopisy: přihlašte se k odběru.Staňte se podporovatelem

Možná vás Bůh nepovolal za misionáře, přesto můžete vstoupit do služby dětem svými dary. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a email, ať vám mohu dát vědět o požehnání, jehož jste součástí.

FIO banka, číslo účtu: 2000160468/2010
variabilní symbol 8817
zpráva pro příjemce: vaše jméno a emailSvědectví

   


mé svědectví o povolání do služby v Dětské misii


Z mé tvorby

Čtení pro rodiny s dětmi s příběhy ze současného života dětí. (Otevřete ročníky 2016 – 2021.)

Videa pro děti.

Materiály pro propagaci kurzů Hledej a najdi a biblické kurzy Hledej a najdi.

Přednáška Děti dneška – vzhledem k tomu, že už nemohu přednášet ji dávám k dispozici online.

Přednáška Děti a internet.

Vánoční lekce Ježíšova narozeninová párty, Vánoce slavíme kvůli kamenům.

Táborové programy Znamení časů, Přežít, Překlad neznámý (exodus), Mise: život (Život Pána Ježíše), Příchod bílého bratra (podle skutečných událostí), Rodina.

Dorostové víkendovkyHledej štěstí (balíček pro evangelizační akce).

Inspirace: Nápady na zapojení dětí do vyučování, Příklady hříchů dětí.

Error!