Karin Roiková

   


Služba v Dětské misii

   

  • oblastní pracovnice pro Těšínské Slezsko
  • vyučování na školách
  • vyučování na kurzech a konferencích
  • příprava materiálů
Staňte se modlitebním partnerem

Staňte se bojovníky v zápase o spásu dětí skrze pravidelnou modlitbu. Ráda vám budu zasílat modlitební dopisy. Napište si o ně: roikova@detskamisie.cz


Staňte se podporovatelem

Možná vás Bůh nepovolal za misionáře, přesto můžete vstoupit do služby dětem svými dary. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a adresu, ať vám můžu dát vědět o požehnání, jehož jste součástí.

FIO banka, číslo účtu: 2000160468/2010
variabilní symbol 6918
zpráva pro příjemce: vaše jméno a adresa

Error!