Intenzivní kurz pro pracovníky s dětmi (IKPD)

„… aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby   
   – k budování Kristova těla“
   (Efezským 4,12)

-   Máte na srdci duchovní potřebu dětí v naší zemi?
-   Chcete být účastníky „budování Kristova těla“ tím,
    že budete přinášet evangelium Pána Ježíše Krista dětem?
-   Máte pro tuto službu připravené srdce a obdarování?
-   Rádi byste k této službě připravovali i Vaše
    spolupracovníky?
-   Jste studenti biblických škol nebo pracovníci v církvi a rádi byste se zdokonalili?
-   Nebo se cítíte povoláni pracovat na plný úvazek s Dětskou misií?

Pak právě Vám je určen

Intenzivní kurz pro pracovníky s dětmi (Children´s Ministry Leadership Course)


Institut studentům poskytne specializovaný a prakticky zaměřený tříměsíční výcvik pro službu dětem,
ukončený certifikátem. Na Institutu vyučují lektoři, kteří jsou obdarovaní pro vyučování, dlouhodobě
slouží mezi dětmi a jejich život je pro studenty dobrým svědectvím.
   
Promo VIDEO

   

Místo

Tréninkové středisko CEF v rumunském Sibiu

Podmínky přijetí:

-   znovuzrozený věřící, který aktivně usiluje o život podle Božího slova
-   souhlas s Vyznáním víry Dětské misie a Ochranou věroučných zásad
-   základní biblické poznatky a určitá praxe v evangelizační práci
-   doporučení národního ředitele Dětské misie

Vyučovací jazyk
Angličtina
Kurz je možné absolvovat s tlumočníky, které po dohodě zajistí DM ČR.

Něco z obsahu kurzu:

-   Biblické základy
-   Evangelizace dětí
-   Pomoc místním sborům při službě dětem
-   Jak děti vyučovat evangelium
-   Jak vést děti ke Kristu
-   Různé formy služby dětem (Kluby dobré zprávy, tábory, příměstské tábory, 5-denní kluby, …)
-   Vyučování biblické lekce
-   Vyučování o dítěti
-   Speciální potřeby dětí
-   Služba mezi dětmi na plný úvazek
-   Jak pomoci jiným pracovat s dětmi
-   Vítězný život
-   Osobní vztahy
-   Jak vyučovat děti biblické doktríny
-   Služba mezi dorostenci
-   Problémy dětí v současném světě
-   Názorné pomůcky

Informace o kurzu v roce 2024:

– první modul: 7. července – 17. srpna
vyučování 6 hodiny denně od pondělí do pátku
aktuální informace: sikula@detskamisie.cz

Leták ke stažení

Řekli o kurzu:

Je velkým požehnáním, když se křesťané mohou společně sdílet. Někdo má svědectví, jiný vyučování, další zkušenosti, nebo praktické nápady. Někteří přirovnali Intenzivní kurz ke skleníku. Myslím, že je to v určitém smyslu vhodné přirovnání. Rostliny se dávají do skleníku, aby v příznivém prostředí zesílily a vyrostly. I pro mě byl takovou příležitostí k růstu. Měl jsem čas modlit se, přemýšlet, studovat a zkoušet. Některé věci už vím přesně, jak využiji. A nyní je znovu čas vyjít ze skleníku ven a vykročit do boje za spásu a duchovní život dětí.

Daniel

Za celou dobu vzdělávání jsme vypracovali řadu úkolů. Většina z nich však byla praktických a tak je budeme moci dobře využít i v životě. Všichni naši učitelé byli laskaví a s přátelským přístupem se nám snažili předat co nejvíce vědomostí a informací.

Marie

Byl jsem jedním ze studentů, kteří absolvovali kurz rozdělený na dvě poloviny. Minulý rok jsme nabyli vědomosti, jak přímo evangelizovat děti. Tento rok však bylo studium zaměřeno spíše na vedení a organizaci misie. Na Intenzivní kurz jsem jel s velkým očekáváním a mohu říct, že bylo naplněno. Přijal jsem mnohé požehnání.
Bylo nádherné být součástí kolektivu, který tam vznikl. Společné rozhovory, kterými jsme trávili čas, byly opravdovou radostí a obohacením.

Radim

Intenzivní kurz byl pro mě obrovským přínosem v různých rovinách. Především jsem rád za vše, co jsem se na kurzu mohl naučit. Možná až zpětně oceňuji dobře strukturovaný učební plán a jeho náročnost, která byla pro mě často výzvou. Postupně jsem si uvědomoval, jak málo vím o práci s dětmi, a tím se prohluboval pocit vděčnosti, že potřebné informace získávám. Doplnění běžných hodin o řadu demonstrací, praktických zkoušek a praktického týdne uprostřed kurzu potvrzovalo skutečnost, že nikomu nejde jen o předání teoretických informaci, ale zejména o jejich praktické využití.
Během víkendu a trochy volného času v týdnu jsme měli možnost poznávat krásné město Sibiu, rumunské hory, místní sbory a kulturu. Musím říci, že Rumunsko je nádherná země a v mých očích zbořila mnohé předsudky, které v Česku někdy o Rumunsku kolují.

Adam

Jestliže máte jakékoli dotazy k možnosti studia na IKPD, volejte 731 505 939 nebo nám napište.

Video z kurzu v roce 2019

   

Fotogalerie 2019

Fotogalerie 2014/15


Error!