Kurzy Efektivní vyučování dětí – stupeň 1


Shromáždi … děti, … aby slyšely a učily se bát Hospodina,
Shromáždi lid, muže i ženy a děti …, aby slyšeli a učili se bát Hospodina, vašeho Boha,
a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona.
5. Mojžíšova 32,12

Proč?
Přibližně pouze 1% dětí v naší zemi má možnost slyšet pravidelně zvěst o Pánu Ježíši Kristu. Co ty ostatní? Co ty ve vašem okolí? Kladete-li si stejné otázky a cítíte-li za duchovně ztracené děti zodpovědnost, pak je to první krok k tomu, abyste s tím mohli něco udělat.

Kontakt pro zájemce:
Národní úřad DM: centrum@detskamisie.cz, tel. 731 505 939
Termíny nejbližších kurzů v rubrice Kalendář akcí

Co vlastně?
Samozřejmě děti učit o Bohu!
Kurz „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1“ ukazuje nové možnosti a metody, jak děti učit o Bohu tak, aby se učily rády a dobře.

Počet hodin   -   Předměty

                  3   -   Biblické učení o dítěti
                  1   -   Důležitost učitele
                  5   -   Poselství o spasení
                  8   -   Příprava a vyučování biblické lekce
                  2   -   Pastorační rozhovor s dítětem
                  1   -   Povzbuzení nově obráceného dítěte   
                  2   -   Organizace Klubu dobré zprávy
                  1   -   Učení se Písmu zpaměti
                  1   -   Učení zpěvem
                  1   -   Názorné pomůcky
                  1   -   Kázeň ve vyučování
                  4   -   Praktická cvičení

               30   -   Celkem hodin

V případě většího počtu účastníků je potřeba počítat s rozsahem větším – cca 35 hodin!

Kdo vyučuje?
Na kurzech vyučují instruktoři Dětské misie z ČR, kteří jsou k vyučování tohoto kurzu vyškoleni a oprávněni „Oddělením pro vzdělávání evropské Dětské misie ve Švýcarsku“

Materiály?
Součástí kurzu je manuál a pomocný balíček, kde kromě podrobných poznámek najdete pracovní listy a materiály k učení dětí.

Co dál?
Pro absolventy kurzu EVD – stupeň 1 je připraven další kurz:

    •   Efektivní vyučování dětí – stupeň 2, který je zaměřen na pomoc věřícím dětem v duchovním růstu.
   
Předpoklady účasti na kurzu?

       •   být znovuzrozen
       •   věk nad 17 let
       •   souhlas pastora/kazatele/staršího sboru ke stažení zde
       •   ochota účastnit se všech vyučovacích hodin a praktických cvičení

Na kurzu nelze být jako přísedící!

Po absolvování kurzu EVD a splnění všech požadavků (výuka 5 vyuč.hodin mezi dětmi), obdržíte osvědčení o účasti na kurzu EVD 1.

Cena?
Cena kurzu je 800,- Kč. V ceně studenti obdrží výukový manuál, pomůcky pro praktika a knihu.
Během kurzu organizující sbor vybírá za stravování – podrobnosti vždy na místě.

Kontakt pro zájemce:
Národní úřad DM: centrum@detskamisie.cz, tel. 731 505 939
Termíny nejbližších kurzů v rubrice Kalendář akcí


Řekli o kurzu

Letos na podzim jsem se zúčastnila kurzu EVD1 v Brně a ačkoliv s dětmi v nedělní škole pracuji téměř 6 let, bylo to mé první vícedenní ucelené vzdělávání. Dříve mě odrazovala především vyšší časová a organizační náročnost, a tak jsem mezi pracovní směny a později rodičovské dovolené zařazovala pouze občasné sobotní konference či semináře. Zpětně ale mohu konstatovat, že investovat čas a energii (a finance) do kurzu EVD se rozhodně vyplatilo. Lektoři byli vynikající, lekce promyšlené, materiály výborně zpracované a vše dohromady s praktiky dávalo perfektní smysl; nevybavuji si žádnou část, kdy bych se nudila, nebo mi informace a aktivity přišly zbytečné a bez pointy. Původně jsem vlastně ani nevěděla, co od kurzu čekat a byla to síla! Nejen, že jsem nenásilnou a nevnucovanou formou dostala řadu tipů a rad, jak správně připravit lekci, vyučovat a pracovat s dětmi, ale úplně se posunulo mé smýšlení o dětské víře a také můj osobní duchovní život dostal nový impuls. Za obzvlášť přínosná považuji praktika – a to i přes stres a nervy, které mi daly vzpomenout na „dávná“ školní léta :) – možnost vše slyšet, názorně vidět, samostatně si připravit a ještě v úzké skupině vyzkoušet a dostat hodnotnou zpětnou vazbu bylo k nezaplacení! Ony tři intenzivní víkendy vnímám jako požehnaný čas v příjemné atmosféře malé skupiny spolustudentů a lektorů. Snad se mi podaří vše načerpané šířit dál. Děkuji!

Hana Buršíková, Brno
   
Na podzim 2012 jsem se zúčastnila kurzu EVD1 v Jablonci nad Nisou. Už delší dobu se věnuji dětem v našem sboru, připravuji pro ně programy na shromáždění, ale neměla jsem za sebou nějakou ucelenou teoretickou „nalejvárnu“. Chtěla jsem si porovnat, jestli to, co dělám, odpovídá tomu, jak by bylo dobré to dělat, chtěla jsem načerpat nové nápady a nové nadšení do práce s dětmi. Od kurzu jsem měla naprosto konkrétní očekávání, a když zpětně kurz hodnotím, jsem nadšená – bylo to super. Jasné vyučování, minimum omáčky, absolutně názorné a srozumitelné příklady, výborný manuál… a k tomu spousta podnětů a tipů pro mou další práci. A pak ještě něco, co se nedá předat, ale co bylo na všech pracovnících DM vidět: to, že milují děti.

Jana Hausnerová, Jablonec nad Nisou

Ve svém sboru učím v besídce cca 3 roky a dlouhá léta jezdím na tábory DM (dříve jako dítě, nyní jako vedoucí). Na podzim 2012 jsem měl úžasnou možnost účastnit se kurzu EVD 1 v Příboře a byl to jeden z těch momentů, kdy se odevzdáváte do Božích rukou a necháváte se utvářet. Prožil jsem dva neskutečně intenzivní víkendy strávené přednáškami o Bibli, o důležitosti zvěstování evangelia dětem, osvojováním praktických rad a návodů jak si připravovat biblické lekce, jak učit verše a jak vytvářet skladbu celé schůzky. Kurz byl také nádherným společenstvím nás studentů i přednášejících. Všude byla cítit láska a přátelství, Boží přítomnost byla skoro hmatatelná! Na akcích DM je to už skoro normou. Právě kvůli tomu jsem se vždy jako malý těšil na tábory a právě to bych chtěl také předávat dalším generacím spolu s poselstvím o Boží lásce.

Honza Rous, Brno

Ač jsem jako ryzí skeptik neočekávala příliš mnoho, opak byl pravdou. EVD pro mě bylo neskutečně užitečným kurzem nejen pro rozvoj mých profesních (mohu-li to tak říct) kvalit, ale i pro můj osobní vztah s Bohem. Nemohla jsem po každé víkendovce o spoustě věcech nepřemýšlet a nechávala jsem je uvnitř sebe dozrávat a fungovat. Osobní a přátelský přístup lektorů byl jedním z mnoha kladů, které kurzu dodaly další plusy. Přes bohaté zkušenosti nám lektoři nikterak nevnucovali své metody jako jediné správné, pouze poskytovali informace o tom, jak se jim některé postupy osvědčily a co naopak nefungovalo. Programy měly promyšlenou strukturu, obsahovaly mnoho praktických příkladů a hlavně možnost si teoretické základy vyzkoušet v praxi v rámci praktik, které přes veškerý stres s nimi spojený považuji za nejpřínosnější, především za konstruktivní zpětnou vazbu na ně.
Jsem po kurzu příjemně a nenuceně motivovaná pracovat pro Pána Boha v oblasti služby dětem a dorostu a budou-li okolnosti příznivé, chystám se i na EVD dvojku.

Tereza Kašparcová, Brno

Error!