Tábory

Dětská misie od roku 1994 každoročně pořádá letní tábory pro děti a mládež. V průběhu let se střídala rekreační střediska, děti i vedoucí. Vždy ale klademe důraz na:
– originální, pestrý a kvalitní program
– kvality táborových vedoucích
– bezpečnost dětí

Hlavními cíli letních táborů jsou:

pro účastníky:

       •   duchovní proměna a růst
       •   rozvíjení vztahů a dobrých osobních návyků
       •   rozvoj misijní vize křesťanských dětí
       •   trávení letních prázdnin v příjemném prostředí

pro tým vedoucích:

       •   duchovní růst, rozvoj obdarování a osobní odpovědnosti
       •   rozvoj misijní vize
       •   rozvinutí touhy a schopnosti sloužit Pánu

Ohlédněte se spolu s námi za tábory v uplynulých letech:

Dominatní postavou roku 2009 se stala nebojácná dívka, která se stala dokonce královnou. V perské říši jsme prožívali týden s královnou Ester.

Rok 2010 měl na dvou táborových turnusech další novou a zajímavou postavu ze Starého zákona. Nejen v Egyptě, ale také na Karmelu se mohli účastníci potkat s Josefem…

V roce 2011 jsme pořádali dětský tábor „Záhada vyřešena“ ve Velké Lhotě a dorostový English camp „CSI Smilovice“ ve středisku Karmel ve Smilovicích u Třince. Celý týden jsme usilovně pátrali a sbírali důkazy.

V roce 2012 nás na táborech provázelo 5 osobností z křesťanské historie, které mimořádným způsobem prokázaly svou víru a důvěru v Boží moc. Tábor se konal ve středisku „ Beskydská oáza“ v Písku u Jablunkova a nesl název „Hrdinové věků“.

V roce 2013 náš tábor nesl název „Hledači vzácných kamenů“. Táborové dění čerpalo náměty ze známého starozákonního příběhu o Nehemjášovi. Tábor se konal na Táborové základně DDM Hluchová v Nýdku.

V roce 2014 jsme na základně DDM Hluchová v Nýdku podrobili děti „Zkoušce odvahy“. Tento táborový program vznikl na motivy starozákonní knihy Daniel.

V roce 2015 jsme pořádali tří tábory:
– tábor pro děti z Husince a okolí v jižních Čechách
– tábor pro děti na Liberecku
– tábor pro děti a dorost v Beskydech (Chata Lípa pod vrchem Javorový)
Kromě těchto táborů jsme byli pozváni na několik dalších táborů různých církví, abychom vedli duchovní programy.

V roce 2016 jsme pořádali tři tábory:
– tábor pro děti z nízkoprahového klubu v jižních Čechách
– tábor ve spolupráci se sborem ČCE v Šenově (severní Morava)
– tábor pro děti a dorostence v Příboře   

V roce 2018 se pracovníci Dětské misie podíleli na organizaci a vyučování na 5 pobytových a 8 příměstských táborech. Účastnilo se jich 464 dětí, z toho 285 z necírkevního prostředí.

Táborové programy

Pokud sami připravujete letní tábor pro děti a schází vám nápad, inspirace nebo čas nutný na přípravu programu, rádi vám poskytneme již zpracované táborové programy, jsou v naší internetové nabídce!

Pomoc DM s vámi pořádaným táborem

Naše nabídka:

– přijedeme vyučovat na váš pobytový nebo příměstský tábor
– pomůžeme připravit váš tábor
– vyškoliíme váš tým vedoucích apod.

Využijte cenných zkušeností pracovníků DM a zeptejte se na možnosti spolupráce.

Error!