Kluby dobré zprávy

Co je Klub dobré zprávy?

Klub dobré zprávy je biblické vyučování pro děti ve věku 5 – 11 let, probíhá jednou týdně během školního roku
a trvá asi 1 hodinu. KDZ je podstatnou součástí programu Dětské misie a je jednou z nejefektivnějších cest, jak oslovit a vyučovat nespasené děti.

Proč Kluby dobré zprávy?

Děti potřebují slyšet poselství evangelia a poznat Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele.
Jestliže je dítě ujištěno o svém spasení, potřebuje duchovně růst skrze Boží slovo, které je nezbytnou
a podstatnou součástí programu klubu. Úlohou učitele je rovněž povzbuzovat dítě, aby mělo chvíle
s Bohem a věřícími vrstevníky mimo klub.

Rádi byste ve vašem městě/vesnici založili KDZ?

Kontaktujte Dětskou misii. Rádi vám pomůžeme:

– modlitbami za vhodné místo, děti a učitele
– literaturou a pomůckami pro vyučování
– školením pracovníků
– zkušenostmi a povzbuzením

Po dohodě můžeme přijet a pomoci při rozjezdu klubu (program, vyučování, …)

internetovém obchodě DM si objednejte knížku „Klub dobré naděje“, která je výbornou praktickou pomůckou pro založení a vedení dětského biblického klubu.

Error!