5-denní kluby

5-denní kluby jsou jednou z forem letních dětských setkání, která probíhají po dobu jednoho týdne vždy ve stejnou dobu na stejném místě. Nejčastěji na sídlištích, dětských hřištích či v parku.


Tato letní evangelizační služba mezi dětmi s sebou přináší hned několik výhod:

       • umožňuje kontakt s dětmi i v průběhu letních prázdnin

       • nabízí se zde možnost zapojení dobrovolníků a pracovníků, kteří se z časových důvodů nemohou věnovat každotýdenním Klubům dobré naděje probíhajícím přes školní rok

       • skrze 5-denní kluby můžete pozvat nové děti do Vašeho Klubu dobré naděje


5-denní kluby mohou být skvělou příležitostí sloužit dětem i pro Vás či Váš sbor! Úkolem nás, pracovníků dětské misie, zodpovědných za koordinaci misijní služby v regionech, je poskytnout Vám vyučovací materiál a pomůcky, pomůžeme Vám sehnat služebníky a rádi se budeme spolupodílet na celkové organizaci těchto dětských setkání!

Error!