O násPokračujte výběrem z menu na levé straně.
Kdo jsme

• Dětská misie byla registrovaná 14. 4. 1993 na MV ČR jako občanské sdružení.


• Dětská misie patří do mezinárodního svazku Child Evangelism Fellowship Inc. (CEF), který prostřednictvím asi 3.500 pracovníků na plný úvazek a velkého počtu dobrovolníků působí ve více než 200 zemích světa.

• Dětská misie sdružuje křesťany z evangelických a evangelikálních církví (misionáře na plný úvazek a dobrovolné spolupracovníky) za účelem předávání evangelia dětem, jejich vyučování a péče o duchovní růst. Zaměřuje se na děti, které ještě nikdy neslyšely evangelium.

Řekli o CEF

"Soucit s dětmi, láska k Pánu Ježíši Kristu, závazek kvality, integrita ve výukových materiálech a tréninkových programech. Všechno, co CEF dělá, vyzvedává slávu Pána Ježíše Krista."
Joni Eareckson-Tada

"Žádnou organizaci, která by měla tak neuvěřitelný vliv, jsem nikdy nezmiňoval tak často, jako CEF!"
Josh McDowell

"Nemám vůbec žádný problém schválit a doporučit CEF jako službu, kterou Bůh povolal, požehnal a úžasným způsobem používá."
Warren Wiersbe

V co věříme

• Absolutní autorita Písma svatého, které je v originálním textu inspirované Bohem.
• Věčný Bůh existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý.
• Nový život, dán Duchem svatým skrze Boží slovo, je nezbytný ke spasení.
• Církev Pána Ježíše Krista tvoří ti, kteří v Něho věří, a jsou pokřtěni v Tělo Kristovo skrze Ducha svatého.
• Svrchovanou činností Božího lidu je kázání evangelia – zvláštní důraz klademe na zvěstování dětem.

Kompletní vyznání víry Dětské misie si můžete stáhnout zde: Vyznání víry Dětské misie

Proč …

• V České republice žije asi 1.500.000 dětí.
• Odhadujeme, že asi 1% z nich má možnost pravidelně slyšet o Pánu Ježíši Kristu.
• A co těch zbývajících 99%?

Dětská misie nabízí spolupráci při nesení evangelia dětem:

• pomoc při zakládání Klubů dobré zprávy
• vyučování učitelů, semináře pro pracovníky s dětmi
• materiály a pomůcky pro učitele, literaturu pro děti
• partnerství v modlitbách
• organizace táborů a pobytů

Přihlášení k odběru novinek z Dětské misie (e-mailem nebo tištěný Zpravodaj poštou)

Error!