Nový projekt evropské Dětské misie, který byl v létě představen na konferenci v Německu. Jeho cílem je povzbudit místní sbory k tomu, aby o Vánocích uspořádaly program vhodný pro děti z jejich okolí.
   
Předvánoční a vánoční období je k oslovení dětí nebo i celých rodin výjimečně vhodné. Vytváří prostor k tomu, aby křesťanská tradice ve větší míře vstoupila do jinak sekulárního prostředí, a lidé se vesměs poddávají výjimečné atmosféře, kterou Vánoce přinášejí. Může v tomto čase k dětem zaznít i jasné poselství evangelia?

Sbory a církve o vánocích pořádají množství programů a aktivit. Může být alespoň jedna z nich orientována na děti, které v průběhu roku nejsou pod vlivem Božího slova?
Dětská misie nabízí konkrétní pomoc v podobě hotového vánočního programu a nabízí také nejrůznější formy poradenství. Jak tedy můžete postupovat?

• modlete se za to
• oslovte další lidi ve sboru a utvořte tým
• zvolte vhodné místo a čas (ne vždy jsou prostory sboru ty nejvhodnější)
• pořiďte si balíček z DM
• v případě potřeby oslovte Dětskou misii a požádejte o pomoc


Balíček „Ježíšova narozeninová párty“

Balíček k uspořádání vánoční evangelizační párty
– Biblická lekce s narozeninovým dortem
– Historky z Ježíšova života
– Dárky pro Ježíše
– Vyrábění, písnička, soutěže
– Pozvánky, přílohy, omalovánky

K zakoupení v e-shopu DM

Přílohy ke stažení

K zakoupenému balíčku si můžete stáhnout digitální verzi příloh – obrázky, šablony, pozvánky. Přílohy neobsahují lekci a program – ten je nutné zakoupit v DM.

Obrázky k lekci v PowerPointu

Přílohy k balíčku

Ukázka písně Happy Birthday Jesus
Hudební podklad písně Happy Birthday Jesus

Error!