Literatura Dětské misie

Dětská misie má širokou nabídku pomůcek pro děti a učitele dětí. Nejznámější jsou tzv. flanelografy – pomůcky k vyobrazení většiny biblických příběhů, které obsahují texty pro učitele s podrobnou přípravou a návrhy aktivit.

Nabízíme také:

    •   obrázkové knihy – lekce ze SZ, NZ, věroučné, evangelizační, misijní příběhy
    •   lekce pro duchovní růst dětí, vánoční a velikonoční lekce
    •   materiály pro práci s dorostem
    •   materiály pro práci s předškoláky
    •   omalovánky
    •   sešity pro denní ztišení určené dětem od 7 do 12 let
    •   učebnice pro vzdělávání učitelů
    •   evangelizační pomůcky (např. „Kniha beze slov“)
    •   táborové programy
    •   písně (texty, noty, hudební doprovody na CD,…)
    •   další pomůcky


Poznej Krále!


Evangelizační brožura o životě a díle Ježíše Krista pro děti od 7 do 12 let s pozvánkou do internetového i korespondenčního kurzu DM. Na konci je srozumitelně vysvětleno, jak může dítě přijmout Krista jako Spasitele.

Formát: 12 x 17 cm, 16 barevných stran.

ZASÍLÁME ZDARMA, případně za doborovolný dar na poštovné. Můžete objednat i ve větším množství.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Podrobnou nabídku najdete v našem internetovém obchodě, který si můžete prohlédnout zde:
      

Obchod Dětské misie


Výprodej knih se slevou

V internetovém obchodě jsme pro vás snížili ceny mnoha knih z několika různých nakladatelství. Klikněte na níže uvedený link a vyberte si knihy až se 60% slevou!
Výprodej knih zde

Novinky


Táborový program „Překlad neznámý“
CD obsahuje: biblické vyučování, obrázky, tématické hry, ranní ztišení, vyrábění a další přílohy, které vám pomohou tábor dobře naplánovat a uskutečnit.Daniel
6 lekcí, které vyučují o životě a zkouškách Daniele a jeho přátel. Děti jsou povzbuzovány k tomu, aby prosily Boha o moudrost a věrnost a odolávaly pokušením.Největší příběh
Balíček k uspořádání dětské velikonoční slavnosti (párty). Lekce učí o ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obrázky se skládají jako puzzle na tabuli (pomocí lepící gumy) a na konci vytvoří siluetu Ježíše.

…………………………………………………..Error!