Petr a Olga Kohoutovi

   

Služba v Dětské misii

   

  • oblastní pracovníci pro Liberecko
  • vyučování na kurzech
  • vyučování na konferencích
  • pomoc se zakládáním klubů


„Takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu…“

2. Korintským 3,4
Staňte se modlitebním partnerem

Staňte se bojovníky v zápase o spásu dětí skrze pravidelnou modlitbu. Rádi vám budeme zasílat modlitební dopisy. Napište si o ně: kohout@detskamisie.cz


Staňte se podporovatelem

Možná vás Bůh nepovolal za misionáře, přesto můžete vstoupit do služby dětem svými dary. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a adresu, ať vám můžeme dát vědět o požehnání, jehož jste součástí.

FIO banka, číslo účtu: 2000160468/2010
variabilní symbol 5915
zpráva pro příjemce: vaše jméno a adresa

Error!