Články

Pozdrav Sama Dohertyho Přepis videopozdravu promítaného na konferenci Dětské misie, která se uskutečnila dne 5. 3. 2011 u příležitosti 20. výročí registrace DM v tehdejší ČSFR.

Mildred Mary Droppa Loucky U příležitosti 20. výročí registrace DM v České republice si můžete stáhnout článek o první misionářce CEF, která na našem území působila v letech 1947 – 1949.

Na cestách s evangeliem Článek o Dětské misii, který vyšel v časopise Slezské evangelické církve a.v. „Přítel“ na jaře 2010.

Error!