Tábory 2018

DM – Široká Niva | ČCE – Široká Niva |    Husinec


Tábor DM


Tábor ve spolupráci s ČCE v Šenově


Kábor s YMCA v HusinciTábory 2017

DM – Široká Niva | ČCE – Široká Niva | Chrudim | Horní Suchá | Husinec


Tábor DM


Tábor ve spolupráci s ČCE v Šenově


Příměstský tábor s CB v Chrudimi


Příměstský tábor s CB v Horní Suché


Kábor s YMCA v Husinci


Tábory 2016

Příbor | Šenov | Husinec


Tábor AutoškolaTábor ve spolupráci s Šenovskou ČCE


Nízkoprahový tábor K-klubu YMCA Husinec


Tábory 2015


Nízkoprahový tábor K-klubu Husinec

Na táboře bylo celkem 19 děti ze sociálně slabých rodin, kteří přes rok navštěvují nízkoprahový klub K-klub vedený YMCA Husinec. Program byl na téma Rodina lidská a rodina Boží, který bude na podzim vydán jako táborový balíček. Bůh dal tu milost, že 11 dětí mohlo přijmout Pána Ježíše.

Error!